Huan Ge

Email: Huange78@163.com

Introduction: 
I was born in Anhui, China and I received BS degree from Wannan Medical College in 2017. I'm currently a PhD graduatein the research group of Professor Li at East China University of Science and Technology and major in pharmacology.

Education Background:
2017-2023, Ph.D., Pharmacy, East China University Of Science And Technology.
2013-2017, B.E., Pharmaceutical Preparations, Wannan Medical College.

Publication:

[1] Huan Ge, Caolin Wang, Chaoquan Tian, Yanyan Diao, Wanqi Wang, Xiangyu Ma, Jian Zhang, Honglin Li, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu*. Efficacy of WWQ-131, a highly selective JAK2 inhibitor, in mouse models of myeloproliferative neoplasms. Biomed. Pharmacother. 2022, 156 : 113884.

[2]Wanqi Wang, Yanyan Diao, Wenjie Li, Yating Luo, Tingyuan Yang, Yuyu Zhao, Tiantian Qi, Fangling Xu, Xiangyu Ma, Huan Ge, Yingfan Liang, Zhenjiang Zhao, Xin Liang, Rui Wang, Lili Zhu*, Honglin Li*, Yufang Xu*. Design, synthesis and structure-activity relationship study of aminopyridine derivatives as novel inhibitors of Janus Kinase 2. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2019. 29(12): 1507-1513.

[3] Dandan Liu, Huan Ge, Fangling Xu, Yufang Xu, Wenjun Liu, Honglin Li a, Lili Zhu*, Yanyan Diao*, Zhenjiang Zhao*. Design, synthesis and SAR study of 2-aminopyridine derivatives as potent and selective JAK2 inhibitors.Chin. J. Chem. 2021. 33(6): 2069-2974.

[4] Yanling Wang, Huan Ge, Disha Wang, Huan He, Lu Li, Yanyan Diao, Zihao Shen, Lili Zhu, Shiliang Li, Zhenjiang Zhao*, Honglin Li*. Design and synthesis of a series of novel macrocycle Janus kinase 2 inhibitors. Chin. J. Chem. 2019, 37(12): 1259-1263.

[5] Xiangyu Ma, Yanyan Diao, Huan Ge, Fangling Xu, Lili Zhu*, Zhenjiang Zhao*, Honglin Li*. Discovery and optimization of 2-aminopyridine derivatives as novel and selective JAK2 inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2020. 30(8): 127048.

[6] Bingqian Li, Lin Wang, Huan Ge, Xianglei Zhang, Penxuan Ren, Yu Guo, Wuyan Chen, Jie Li, Wei Zhu, Wenzhang Chen, Lili Zhu*, Fang Bai*. Identification of Potential Binding Sites of Sialic Acids on the RBD Domain of SARS-CoV-2 Spike Protein. Front Chem.2021, 9: 659764.

[7] Pengxuan Ren, Weijuan Shang, Wanchao Yin, Huan Ge, Lin Wang, Xianglei Zhang, Bingqian Li, Honglin Li, Yechun Xu, Eric H Xu, Hualiang Jiang, Lili Zhu*, Leike Zhang*, Fang Bai*. A multi-targeting drug design strategy for identifying potent anti-SARS-CoV-2 inhibitors. Acta Pharmacol. Sin. 2022, 43(2): 483-493.

[8] Lin Wang, Yan Wu, Sheng Yao, Huan Ge, Ya Zhu, Kun Chen, Wenzhang Chen, Yi Zhang, Wei Zhu, Hongyang Wang, Yu Guo, Peixiang Ma, Pengxuan Ren, Xianglei Zhang, Huiqiong Li, Mohammad A Ali, Wenqing Xu, Hualiang Jiang, Leike Zhang*, Lili Zhu*, Yang Ye*, Weijuan Shang*, Fang Bai*. Discovery of potential small molecular SARS-CoV-2 entry blockers targeting the spike protein. Acta Pharmacol Sin. 2022, 43(4):788-796.

User Login


Database


PTID

Contact us


Honglin Li's Lab
Shanghai Key Laboratory of New Drug Design
School of Pharmacy
East China University of Sci. & Tech.
Room 527, Building 18, 130 Meilong Road,
Shanghai, 200237, P. R. China
Tel: (86) 21 6425 0213
Prof. Honglin Li
hlli@ecust.edu.cn

Copyright © 2023 Prof. HongLin Li's Group, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology · All Right Reserved.
沪ICP备19004698号-1 |  沪公网安备31011302004713号