Junsheng Zhu

 
Email:  ynkuaile@126.com
 
Research Interests                                                                                        
1. Drug screening; 
2. Drug-target complex structure;
 
Publications                                                                                                    
[1].  Junsheng Zhu#, Le Han#, Yanyan Diao#, Xiaoli Ren, Minghao Xu, Liu-Xin Xu, Shiliang li, Qiang Li, Dong Dong, Jin Huang, Xiaofeng Liu, Zhenjiang zhao, Rui Wang, Lili Zhu*, Yufang Xu, Xuhong Qian*, and Honglin Li*. Design, Synthesis, X-ray Crystallographic Analysis, and Biological Evaluation of Thiazole-Derivatives as Potent and Selective Inhibitors of Human Dihydroorotate Dehydrogenase[J]. Journal of medicinal chemistry, 2015, 58(3): 1123-1139.
 
[2].  Minghao Xu#, Junsheng Zhu#, Yanyan Diao#, Hongchang Zhou, Xiaoli Ren, Deheng Sun, Jin Huang, Dongmei Han, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu *, Yufang Xu *, and Honglin Li *. Novel Selective and Potent Inhibitors of Malaria Parasite Dihydroorotate Dehydrogenase: Discovery and Optimization of Dihydrothiophenone Derivatives[J]. Journal of medicinal chemistry, 2013, 56(20): 7911-7924. 
 
[3].  Yanyan Diao, Weiqiang Lu, Huangtao Jin, Junsheng Zhu, Le Han, Minghao Xu, Rui Gao, Xu Shen, Zhenjiang Zhao, Xiaofeng Liu, Yufang Xu, Jin Huang, and Honglin Li*. Discovery of Diverse Human Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitors as Immunosuppressive Agents by Structure-Based Virtual Screening[J]. Journal of medicinal chemistry, 2012. 55(19) 8341-8349. 
 
[4].  Liyan Wang, Shoude Zhang, Junsheng Zhu, Lili Zhu, Xiaofeng Liu, Lei Shan, Jin Huang*, Weidong Zhang*, Honglin Li*. Identification of Diverse Natural Products as Falcipain-2 Inhibitors through Structure-based Virtual Screening[J]. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 2014. 24(5): 1261–1264. 
 
[5].  Li Liu, Yaping Hua, Dan Wang, Lei Shan, Yuan Zhang, Junsheng Zhu, Huizi Jin, Honglin Li, Zhenlin Hu*, Weidong Zhang*. A Sesquiterpene Lactone from a Medicinal Herb Inhibits Proinflammatory Activity of TNF-a by Inhibiting Ubiquitin-Conjugating Enzyme UbcH5[J]. Chemistry & biology, 2014. 21(10): 1341-1350.
 
[6].  Weiqiang Lu, Junsheng Zhu, Shien Zou, Xi Lia, Jin Huang*. The Efficient Expression of Human Fibroblast Collagenase in Escherichia coli and The Discovery of Flavonoid Inhibitors[J]. Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 2013, 28(4): 741-746.

User Login


Database


PTID

Contact us


Honglin Li's Lab
Shanghai Key Laboratory of New Drug Design
School of Pharmacy
East China University of Sci. & Tech.
Room 527, Building 18, 130 Meilong Road,
Shanghai, 200237, P. R. China
Tel: (86) 21 6425 0213
Prof. Honglin Li
hlli@ecust.edu.cn

Copyright © 2023 Prof. HongLin Li's Group, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology · All Right Reserved.
沪ICP备19004698号-1 |  沪公网安备31011302004713号