Wenyi Mei

[1] Wenyi Mei, Sisi Fan, Yufei Han, Cunjian Shi, Lijie Qiu, Yunheng Shen, Zhenjiang Zhao, Yufang Xu, Honglin Li. A simple monoselective C-H oxygenation approach for the synthesis of ursane triterpenoids.Org. Biomol. Chem., 2023, 2023, 21, 1395-1398. 

[2] Kang Chang, Wenyi Mei, Tongtong Guo, Yin Liu, Yanxia Shi, Yufang Xu, Yuda Fang, and Xuhong Qian. Active Fluorescence Plant Activator N-FBT: A New Tool for the Study of Defense Signaling Pathway in Plants. ACS Agric. Sci. Technol. 2021, 1, 5, 572–579.

[3] Dou Dou, Jie Wang, Yunjin Qiao, Gulinuer Wumaier, Wenjie Sha, Wenjie Li, Wenyi Mei, Tingyuan Yang, Chen Zhang, Huan He, Caolin Wang, Linna Chu, Baihui Sun, Rongrong Su, Xiangyu Ma, Mengdie Gong, Lijuan Xie, Wenzhe Jiang, Yanyan Diao, Lili Zhu, Zhenjiang Zhao, Zhuo Chen, Yufang Xu, Shengqing Li, Honglin Li.Discovery and optimization of 4-anilinoquinazoline derivatives spanning ATP binding site and allosteric site as effective EGFR-C797S inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2022, 244(15), 114856.

User Login


Database


PTID

Contact us


Honglin Li's Lab
Shanghai Key Laboratory of New Drug Design
School of Pharmacy
East China University of Sci. & Tech.
Room 527, Building 18, 130 Meilong Road,
Shanghai, 200237, P. R. China
Tel: (86) 21 6425 0213
Prof. Honglin Li
hlli@ecust.edu.cn

Copyright © 2023 Prof. HongLin Li's Group, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology · All Right Reserved.
沪ICP备19004698号-1 |  沪公网安备31011302004713号